...
  • Regulamin promocji kuponowej

REGULAMIN PROMOCJI

„ZRÓB ZAKUPY ZA MINIMUM 500 I ODBIERZ 10 % KOD RABATOWY ”

 

Zrób zakupy za minimum 500 pln i otrzymaj kod rabatowy uprawniający do uzyskania 10% rabatu na zakupy w sklepie internetowym www.e-lumarko.pl 
Organizatorem Promocji jest właściciel sklepu internetowego Firma

Lumarko Piotr Pałas

Kochanowskiego 1/1

84-200 Wejherowo

NIP 588-116-23-07

REGON 191584056
1. Postanowienia ogólne

 

1. Promocja „Zrób zakypy za min. 500pln i odbierz 10 % kod rabatowy„ zwana dalej „Promocją” polega na możliwości otrzymania kodu rabatowego w wysokości 10% na zakupy w sklepie internetowym www.e-lumarko.plzwanym dalej „Sklep”.
2. Promocja trwa w dniach od 17 maja 2023 r. od godziny 00:00 do 30 czerwca 2023 r. do godziny 23:59.
3. Warunkiem realizacji Kodu rabatowego jest złożenie zamówienia w sklepie e-lumarko.pl i wpisania kodu LUMARKO10 za zakupy minimum 500 pln
4. Realizacja Kodu rabatowego następuje na etapie podsumowania zamówienia. W zamówieniu w specjalnie oznaczonym polu, znajdującym się pod listą wybranych produktów, należy wprowadzić otrzymany Kod rabatowy. Po wprowadzeniu Kodu rabatowego łączna wartość zamówienia zostanie pomniejszona o 10%.
5. Kod rabatowy jest unikalny i jednorazowy. Nie łączy się z innymi rabatami indywidualnie przyznawanymi użytkownikom Sklepu. Jeden użytkownik może skorzystać w okresie Promocji wyłącznie z jednego Kodu rabatowego niezależnie od ilości zgłoszonych przez niego adresów e-mail w Promocji.
6. Kod rabatowy nie może zostać wykorzystany w połączeniu z innymi promocjami.
7. Nie jest możliwa wymiana Kodu rabatowego na gotówkę.
8. Kod rabatowy nie podlega obrotowi handlowemu.
9. Prawo do wykorzystania Kodu rabatowego jest ograniczone w czasie i przysługuje do 30-06-2023r

4. Reklamacje

 

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy kierować w w czasie trwania promocji na adres e-mail: sklep@e-lumarko.pl
  2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich wniesienia. Za termin wniesienia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji Organizatorowi drogą e-mailową.

 

5.Ochrona danych osobowych

 

  1. Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu prawidłowej realizacji niniejszej Promocji.
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, jak również ich usunięcia.
  3. Administratorem danych osobowych KLIENTA zbieranych za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO jest firma:

Lumarko Piotr Pałasz

Kochanowskiego 1/1

84-200 Wejherowo

NIP 588-116-23-07

REGON 191584056 

6. Postanowienia końcowe.

 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 maja 2023 r
2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i warunków Promocji w czasie trwania Promocji, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Zmiany w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw już nabytych przez uczestników Promocji.